Posao

TRAŽIMO
MENADŽERA SAVETNIKA ZA OSIGURANJE

U NOVOM SADU i BEOGRADU

Vaše dužnosti biće sledeće:

 • Odgovoran je za plan i realizaciju plana grupe savetnika za osiguranje;
 • Planira i prati ostvarenje planova grupe savetnika za osiguranje;
 • Razvija internu prodajnu mrežu;
 • Odgovoran je za praćenje i kontrolu naplate potraživanja;
 • Briga o prodajnom portfelju grupe;
 • Regrutacija i selekcija novih savetnika za osiguranja;
 • Obuka, mentorisanje, i pružanje pomoći korisnicima pri korišćenju aplikativnog softvera;
 • Kompletiranje i kontrola potrebne dokumentacije za angažovanje novih zaposlenih u grupi;
 • Odlazak na prodajne sastanke sa savetnicima;
 • Planiranje i organizacija poslovnih aktivnosti kroz dnevnu/nedeljnu/mesečnu agendu, kako ličnu tako i agendu grupe;
 • Edukacija u saradnji sa Sektorom za prodaju osiguranja, odnosno u saradnji sa ostalim rukovodiocima iz prodaje;
 • Priprema i praćenje prodajnih aktivnosti i motivacija grupe;
 • Kontrola prikupljanja novih kontakata savetnika osiguranja;
 • Priprema i raspodela baza kontakata;
 • Izrada i analiza izveštaja iz svog delokruga;
 • Vođenje evidencije rada;
 • Planiranje dežurstava savetnika za osiguranje;
 • Kontakti s osiguranicima;
 • Ugovaranje osiguranja, kontrola i nadzor članova grupe u procesu rukovanja dokumenatima stroge evidencije;
 • Obilazak izdvojenih ekspozitura i savetnika osiguranja;
 • Prati konkurenciju u prodajnim aktivnostima i predlaže mere za održavanje konkurentnosti proizvoda;
 • I ostale aktivnosti po nalogu neposrednog rukovodioca.

Vi ste pravi kandidat za nas ako ispunjavate sledeće uslove:

 • Imate VŠS/ SSS i minimalno jednu godinu radnog staža u struci
 • Kreativni ste, komunikativni i fleksibilni
 • Ambiciozni i motivisani da učite i napredujete u karijeri
 • Aktivno koristite računar (MS Office, Internet)

Nudimo Vam:

 • Radni odnos u uspešnom osiguravajućem društvu,
 • Fiksna primanja i mogućnost dodatne zarade vezane za rezultate rada vase grupe,
 • Sticanje novih znanja i veština uz kontinuiranu obuku,
 • Napredovanje u karijeri.

Pošaljite vaš CV na e-mail adresu: hr@milenijum-osiguranje.rs . Oglas je otvoren do popune. Kontaktiraćemo samo kandidate koji ispunjavaju uslove i uđu u uži izbor.

TRAŽIMO
SAVETNIKE PRODAJE NEŽIVOTNIH OSIGURANJA

U SUBOTICI, NOVOM SADU, BEOGRADU, KRAGUJEVCU, ČAČKU, NIŠU I SMEDEREVU

Vaše dužnosti biće sledeće:

 • Uspostavljanje poslovnih kontakata sa klijentima,
 • Ostvarivanje zadatog plana prodaje neživotnog osiguranja,
 • Prikupljanje potrebne dokumentacije i zaključivanje ugovora o osiguranju,
 • Praćenje naplate po prodatim polisama,
 • Aktivno sudelovanje u edukacijama,
 • Izveštavanje prema nadređenima.

Vi ste pravi kandidat za nas ako ispunjavate sledeće uslove:

 • Imate SSS i minimalno jednu godinu radnog staža,
 • Uživate u prodaji i poslovnom pregovaranju,
 • Kreativni ste, komunikativni i fleksibilni,
 • Ambiciozni i motivisani da učite i napredujete u karijeri,
 • Aktivno koristite računar (MS Office, Internet).

Nudimo Vam:

 • Radni odnos u uspešnom osiguravajućem društvu,
 • Fiksna primanja i mogućnost dodatne zarade vezane za rezultate rada,
 • Sticanje novih znanja i veština uz kontinuiranu obuku,
 • Napredovanje u karijeri.

Pošaljite vaš CV na e-mail adresu: hr@milenijum-osiguranje.rs . Oglas je otvoren do popune. Kontaktiraćemo samo kandidate koji ispunjavaju uslove i uđu u uži izbor.