Osiguranje robe u međunarodnom transportu

OSIGURANJE ROBE U MEĐUNARODNOM TRANSPORTU

Društvo prema ovim Uslovima osigurava sve pošiljke dok se prenose i/ili prevoze na rizik osiguranika u međunarodnom transportu.

Osiguranik je svako pravno ili fizičko lice koje je zaključilo ili u čiju je korist zaključen ugovor o osiguranju i koje ima interes da pošiljka stigne neoštećena na odredište.

Osiguranjem su pokrivene sve pošiljke koje se prenose ili prevoze na rizik osiguranika u međunarodnom transportu.

Osiguranjem po ovim Uslovima pokrivene su i pošiljke iz uvoza, odnosno u izvozu koje prati domaća prevozna isprava.