Osiguranje robe u domaćem transportu

Vaše stvari su sigurne onoliko koliko ih osigurate

Društvo osigurava pošiljke na vrednost i u korist osiguranika naznačenog u polisi dok se prenose ili prevoze na njegov rizik vlastitim ili tuđim prevoznim sredstvima u domaćem transportu.

Osiguranik je svako pravno ili fizičko lice koje je zaključilo ili u čiju je korist zaključen ugovor o osiguranju i koje ima interes da pošiljka stigne neoštećena na odredište.

PREDMET OSIGURANJA:

  • stvari i njihova ambalaža, koju prati odgovarajuća prevozna isprava.