Osiguranje robe u transportu

Osiguranje robe u transportu

Naša polisa Vaša sigurnost

Osiguranje robe u prevozu ( CARGO ) namenjeno je osobama koje imaju osigurljiv interes nad robom koja se prevozi, najčešće su to vlasnici robe. Pojam roba se ne odnosi samo na robu u smislu stvari u trgovačkom prometu nego i na svaku drugu stvar osiguranika čijim bi oštećenjem ili gubitkom osiguraniku bila prouzrokovana finansijska šteta ( npr trajna i obrtna sredstva ).