Potpuno kasko osiguranje

POTPUNO KASKO OSIGURANJE
Potpuno kasko osiguranje obuhvata sledeće rizike:

Saobraćajna nezgoda
Oštećenja prouzrokovana iznenadnim termičkim ili hemijskim delovanjem spolja
Pad ili udar nekog predmeta
Požar
Udar groma
Eksplozija, osim eksplozije nuklearne energije
Oluja
Grad (tuča)
Snežna lavina, kao i pad snega i leda na vozilo
Pad vazdušne letilice
Manifestacije ili demonstracije
Zemljotres, ukoliko je seizmografski registrovan
Zlonamerni postupci ili obest trećih lica
Oštećenja tapacirunga u vozilu prilikom pružanja pomoći licima povređenim u saobraćajnim nezgodama ili na drugi način
Namerno prouzrokovane štete na osiguranoj stvari radi sprečavanja veće štete, kao i mere preduzete za smanjenje ili otklanjanje štete
Rizik opasnosti od poplave, bujice i viso ke vode
Osiguranjem je obuhvaćena i opasnost od potapanja vozila
Osim vozila i njihovih sastavnih delova, kod POTPUNOG KASKO OSIGURANJA, moguće je osigurati i:

Prtljag u vozilu
Putne kolekcije uzoraka robe
Alat i pribor za obavljanje profesionalne delatnosti