Osiguranje od autoodgovornosti

OSIGURANJE OD AUTOODGOVORNOSTI
Osiguranje od autoodgovornosti je obavezno osiguranje motornih vozila za štetu koju,korišćenjem motornog vozila, vlasnici učine trećim licima u slučaju:

uzrokovanja smrti
telesnog oštećenja
narušavanja zdravstvenog stanja
uništenja ili oštećenja stvari
Našom polisom osiguranja od autoodgovornosti stičete pravo da, u slučaju kada je do saobraćajne nesreće došlo vašom krivicom, mi nadoknadimo štetu trećem licu umesto Vas.

Na taj način ovim osiguranjem Vi,kao vlasnik motornog vozila, istovremeno štitite i svoj ekonomski položaj.

Ovo pravo se gubi i osiguravajuće društvo može da se regresira od svog osiguranika za štetu koju pričini: pod dejstvom alkohola, pod dejstvom narkotičkih supstanci, ukoliko ne poseduje vozačku dozvolu, ako napusti mesto nesreće.

IMA PRAVO NA NAKNADU ŠTETE PO OSNOVU OSIGURANJA OD AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI:

sva lica koja se nalaze u vozilu koje je uzrokovalo saobraćajnu nesreću
sva lica koja se nalaze u drugom vozilu koje učestvuje u saobraćajnoj nesreći.
NEMA PRAVO NA NAKNADU ŠTETE PO OSNOVU OSIGURANJA OD AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI:

vlasnik motornog vozila čijom mu je upotrebom naneta čteta, za stete na stvarima,
vozač motornog vozila čijom mu je upotrebom naneta šteta,
VRACANJE PREMIJE

U slučaju unistenja ili odjave motornog vozila,osiguraniku se vraća uplaćena premija za preostalo vreme trajanja osiguranja.

Vracanje premije se računa od dana prijema zahteva vlasnika motornog vozila za otkaz osiguranja, ukoliko se do tada nije dogodio osigurani slučaj.

TARIFA PREMIJA 01.07.2014.

ZA OSIGURANJE VLASNIKA MOTORNIH VOZILA OD ODGOVORNOSTI ZA ŠTETE PRIČINJENE TREĆIM LICIMA

TABELE PREMIJA PO PREMIJSKIM GRUPAMA

Zona rizika – 9

PREMIJSKA GRUPA 1 – PUTNIČKI AUTOMOBILI

 

Premija se računa u procentu od osnovne premije osiguranja i iznosi za vozilo snage motora:

 

SNAGA MOTORA U KW

Tehnička premija

Bruto premija

Porez 5%

Za naplatu

do 22 KW

5.858

7.324

366

7.690

22-33 KW

6.998

8.750

438

9.188

33 – 44 KW

8.146

10.185

509

10.694

44 – 55 KW

9.296

11.623

581

12.204

55 – 66 KW

10.436

13.048

652

13.700

66 – 84 KW

11.967

14.962

748

15.710

84 – 110 KW

14.256

17.824

891

18.715

preko 110 KW

16.929

21.167

1.058

22.225

 

za osiguranje:
1. TAXI vozila – povećanje od 20%;
2. RENT A CAR – povećanje od 40%;
3. Putničkog automobila vojnog invalida, civilnog invalida rata ili invalida rada koji su prilikom kupovine automobila imali pravo na umanjenje poreza, ali samo za jedno vozilo – umanjenje 10%;
4. Vozila na tri i četiri točka koja se registruju kao motorcikli osiguravaju se kao motorcikli po premijskoj grupi 6;

PREMIJSKA GRUPA 2 – TERETNA VOZILA

KAMIONI, DOSTAVNA VOZILA, KIPERI, DAMPERI, AUTO – HLADNJAČE SA I BEZ UREĐAJA ZA HLAĐENJE, AUTOCISTERNE SA I BEZ UREĐAJA ZA UTOVAR I ISTOVAR, SEDLASTI TEGLJAČI, SILOSI ZA PREVOZ CEMENTA, VOZILA ZA PREVOZ NAMEŠTAJA, AUTOKARI I ELEKTROKARI, VOZILA ZA PREVOZ SLADOLEDA, VOZILA ZA PREVOZ PUTNIČKIH AUTOMOBILA OD PROIZVOĐAČA DO SKLADIŠTA

Premija se računa u procentu od osnovne premije osiguranja i iznosi za vozila nosivosti:

NOSIVOST U TONAMA

Tehnička premija

Bruto premija

Porez 5%

Za naplatu

do 0.5 t

11.935

14.922

746

15.668

0.5 – 1 t

13.230

16.542

827

17.369

1 – 2 t

20.741

25.933

1.297

27.230

2 – 3 t

22.722

28.410

1.421

29.831

3 – 5 t

25.687

32.117

1.606

33.723

5 – 7 t

29.645

37.066

1.853

38.919

7 – 10 t

44.489

55.625

2.781

58.406

10 – 15 t

51.218

64.039

3.202

67.241

preko 15 t i tegljači

59.625

74.550

3.728

78.278

za osiguranje:

1. Teretnog vozila koje povremeno ili stalno služi za prevoz eksplozivnih materija ili tečnosti i gasova koji su zapaljivi, ili koji mogu da zagade okolinu, a smešteni su u sudovima (kontejnerima) na tovarnom sanduku premija je veća za 20%;
2. Teretnog “RENT A CAR” vozila bez vozača, premija je veća za 40%;
3. TAXI vozila premija je veća za 20%;
4. Teretnog vozila za prevoz sladoleda sa uređajem za hlađenje premija je manja za 20%;
5. Autokara i elektrokara koji se kreću u krugu preduzeća, ali ne oni koji se kreću po javnim aerodromima, premija je manja za 30%;

NAPOMENA :
1. Vatrogasne cisterne se osiguravaju kao vatrogasna vozila (premijska grupa 5 odnosno 10);
2. Sedlasti tegljač i poluprikolica ne smatraju se celinom u smislu ove Tarife. Sedlasti tegljač se osigurava po ovoj tarifnoj grupi, a poluprikolica po tarfinoj grupi 7;
Kod osiguranja sedlastog tegljača premija osiguranja se određuje po nosivosti najveće poluprikolice koju može da vuče, tj. po vučnoj sposobnosti sedlastog tugljača. Ako se sedlasti tegljač koristi i za prevoz tereta i za autobusku delatnost, primenjuje se premija koja je veća.

PREMIJSKA GRUPA 3 – AUTOBUSI, TROLEJBUSI, AUTOBUSKE I TROLEJBUSKE PRIKOLICE
Premija se računa u procentu od osnovne premije osiguranja i iznosi za vozila prema nameni i vrsti:

VID SAOBRAĆAJA

Tehnička premija

Bruto premija

Porez 5%

Za naplatu

 

 

 

 

 

A) MEĐUGRADSKI JAVNI SAOBRAĆAJ:

1) AUTOBUSI:

– fiksna premija

38.419

48.036

2.402

50.438

– premija po reg.mestu

399

499

25

524

2) AUTOBUSKE PRIKOLICE:

– fiksna premija

17.670

22.093

1.105

23.198

– premija po reg.mestu

268

335

17

352

 

 

 

 

 

B) GRADSKI I PRIGRADSKI JAVNI PUTNIČKI SAOBRAĆAJ:

1) AUTOBUSI I TROLEJBUSI

– fiksna premija

26.892

33.623

1.681

35.304

– premija po reg.mestu

277

346

17

363

2) AUTOBUSKE I TROLEJBUSKE PRIKOLICE

– fiksna premija

12.367

15.463

773

16.236

– premija po reg.mestu

187

234

12

246

C) AUTOBUSI I AUTOBUSKE PRIKOLICE KOJI NISU NAMENJENI JAVNOM SAOBRAĆAJU OSIM TURISTIČKIH ORGANIZACIJA:

1) AUTOBUSI:

– fiksna premija

21.132

26.422

1.321

27.743

– premija po reg.mestu

220

276

14

290

2) AUTOBUSKE PRIKOLICE:

– fiksna premija

9.719

12.152

608

12.760

– premija po reg.mestu

146

183

9

192

 

NAPOMENE:
1. Pod pojmom registrovana mesta podrazumevaju se registrovana sedišta i registrovana mesta za stajanje, ali ne i sedište vozača;
2. Zglobni autobus predstavlja celinu;
3. Kao vozilo namenjeno javnom putničkom gradskom i prigradskom saobraćaju, smatra se vozilo koje je konstruktivno predviđeno za takav saobraćaj, ima registrovana mesta za stajanje i koji ima saobraćajni znak ograničenja na 50 km/h.

PREMIJSKA GRUPA 4 – VUČNA VOZILA

POLJOPRIVREDNI I DRUMSKI TRAKTORI, MOTOKULTIVATORI, VOZILA “UNIMOG” I “UNILOK”, TRAKTORI – GUSENIČARI, AUTOKARI BEZ TERETNOG SANDUKA, ELEKTROTEGLJAČI

Premija se računa u procentu od osnovne premije osiguranja i iznosi za vozila snage motora:

SNAGA MOTORA U KW

Tehnička premija

Bruto premija

Porez 5%

Za naplatu

do 18 kw

750

938

47

985

18 – 25 kw

1.124

1.405

70

1.475

25 – 33 kw

1.499

1.874

94

1.968

33 – 44 kw

1.963

2.454

123

2.577

44 – 73 kw

2.990

3.738

187

3.925

73 – 110 kw

4.676

5.846

292

6.138

110 – 147 kw

6.550

8.190

410

8.600

preko 147 kw

8.416

10.523

526

11.049

 
NAPOMENA: Premija za prikolice koje vuku vučna vozila određuju se po grupi 7;

PREMIJSKA GRUPA 5 – SPECIJALNA MOTORNA VOZILA

 

Premija se računa u procentu od osnovne premije osiguranja i iznosi za pojedine podgrupe vozila:

NAMENA VOZILA

Tehnička premija

Bruto premija

Porez 5%

Za naplatu

1. Pogrebni automobili koji se upotrebljavaju isključivo za pogrebne povorke u krugu groblja

 

4.204

5.256

263

5.519

2. Pogrebni automobili (kombi, furgon i sl.) koji se upotrebljavaju za sve vrste prevoza pokojnika

 

6.779

8.476

424

8.900

3. Sanitetska vozila svih vrsta sa ležajem

        5.027

6.285

314

6.599

4. Milicijska vozila posebne namene i konstrukcije

4.399

5.500

275

5.775

5. Vozila za odnošenje smeća i fekalija bez uređaja za utovar i istovar

 

7.185

8.983

449

9.432

6. Autobusi koji se upotrebljavaju za stanovanje (cirkusi), građ. preduzeća, učionice, dečije jaslice i sl.

 

8.440

10.553

528

11.081

7. Vozila za kampovanje

7.495

9.371

469

9.840

8. Bibliobusi, pokretni šalteri

7.568

9.462

473

9.935

9. Vozila konstruisana za zabavne parkove sa ugrađenim uređajima

9.564

11.958

598

12.556

10. Vozila za prevoz košnica

7.495

9.371

469

9.840

11. Vatrogasna vozila bez radnog uređaja

6.542

8.180

409

8.589

12. Motorne sanke

2.094

2.618

131

2.749

13. Ostala vozila

9.368

11.713

586

12.299

NAPOMENE:
Sanitetska vozila bez ležaja koja služe za prevoz bolesnika osiguravaju se kao putnička vozila;
Patrolna policijska vozila osiguravaju se kao putnička vozila, odnosno kao motocilki;
– Osiguranjem od autoodgovornosti nije obuhvaćena odgovornost iz upotrebe uređaja za zabavne parkove. Ova klauzula mora se navesti u polisi kojom se osiguravaju vozila konstruisana za zabavne parkove;
Specijalna vozila koja nisu nabrojana u ovoj premijskoj grupi osiguravaju se kao "ostala vozila";
– Motorne sanke koje se izdaju u najam – uvećanje premije 40%.

PREMIJSKA GRUPA 6 – MOTOCIKLI

 

MOTOCIKLI, SKUTERI I MOPEDI SA I BEZ PRIKOLICE, TERETNI TRICIKLI DO I PREKO 50 cm3, BICIKLI SA MOTOROM, INVALIDSKA KOLICA SA MOTOROM

Premija se računa u procentu od osnovne premije osiguranja i iznosi za vozila sa rednom zapreminom:

ZAPREMINA MOTORA U ccm

Tehnička premija

Bruto premija

Porez 5%

Za naplatu

do 50 ccm

1.027

1.284

64

1.348

50 – 100 ccm

1.702

2.128

106

2.234

100 – 175 ccm

2.558

3.198

160

3.358

175 – 250 ccm

3.584

4.481

224

4.705

250 – 500 ccm

5.809

7.263

363

7.626

500 – 750 ccm

9.231

11.542

577

12.119

PREKO 750 –

12.651

15.818

791

16.609

1) invalidska kolica sa motorom premija je manja za 30%;
2) motocikli vojnih invalida, civilnih invalida rata i invalida rada premija je manja za 10%;
3) motocikli koji se izdaju u najam premija je veca za 40%;
4) za prikolice motocikala i skutera ne računa se posebna premija;
5) vozila na tri i četiri točka koja se registruju kao motocikli (npr. “ Go cart”) osiguravaju se po ovoj premijskoj grupi;


PREMIJSKA GRUPA 7 – PRIKLJUČNA VOZILA

PRIKOLICE I POLUPRIKOLICE SVIH VRSTA I SPECIJALNE PRIKOLICE HLADNJAČE SA I BEZ UREĐAJA ZA HLAĐENJE, CISTERNE SA I BEZ UREĐAJA ZA UTOVAR I ISTOVAR, SILOSI ZA PREVOZ CEMENTA, RADNE PRIKOLICE I POLUPRIKOLICE, AGREGATI, KOMPRESORI I SLIČNO, SPECIJALNE PRIKOLICE I POLUPRIKOLICE ZA RAD U POLJOPRIVREDI, PRIKOLICE ZA STANOVANJE I KAMP PRIKOLICE, KARAVAN PRIKOLICE I SLIČNO, PRIKOLICE KOJE NA RADILIŠTIMA SLUŽE ZA STANOVANJE, KANCELARIJE, SMEŠTAJ ALATA I SLIČNO, PRIKOLICE NA DVA TOČKA ZA PREVOZ DUGAČKIH PREDMETA, PRIKOLICE ZA PREVOZ ČAMACA, MOTOCIKLA, AUTOMOBILA I SLIČNO, PRIKOLICE AUTOKARA

Premija se računa u procentu od osnovne premije osiguranja i iznosi za vozila nosivosti:

NOSIVOST U TONAMA

Tehnička premija

Bruto premija

Porez 5%

Za naplatu

od 1 t

660

825

41

866

1 – 3 t

684

856

43

899

3 – 5 t

725

906

45

951

5 – 10 t

790

988

49

1.037

10 – 15 t

887

1.109

55

1.164

15 – 20 t

977

1.222

61

1.283

preko 20 t

1.076

1.345

67

1.412

1) teretne prikolice i poluprikolice koje služe za prevoz eksplozivnih materija, tečnosti i gasova koji su zapaljivi – uvećanje premije za 20%;
2) prikolice za prevoz havarisanih i neispravnih putničkih vozila – premija je veća za 30%;
3) prikolica koja na radilištu služi za stanovanje, kancelariju, smeštaj alata – premija je manja za 30%;
4) prikolice na dva točka koje služe za oslonac za prevoz balvana i drugih dugačkih predmeta, prikolica za prevoz čamaca i motocikala za trke – premija je manja za 20%;
5) prikolice “Crvenog krsta” – premija je manja za 40%;

NAPOMENE:
a) Kamping prikolice, prikolice – agregati, kompresori i prikolice za razne namene na radilištima osiguravaju se kao prikolice od 1 t nosivosti;
b) Po ovoj tarifnoj grupi osiguravaju se prikolice za prevoz putničkih automobila od proizvođača do skladišta trgovinskih preduzeća i to prema njihovoj maksimalnoj nosivosti;

 

PREMIJSKA GRUPA 8 – MOTORNA VOZILA INOSTRANE REGISTRACIJE

PREMIJE KOJE SE PRIMENJUJU NA GRANIČNIM PRELAZIMA SA TERITORIJOM REPUBLIKE SRBIJE

                                                                                                                                                  Premije izražene u Evrima

Vreme trajanja osiguranja, bruto i tehnička premija

Vrsta vozila

Putnički automobili

Teretna vozila

Autobusi

Vučna vozila

Specijalna mot.vozila

Motocikli, skuteri i sl. sa i bez prikolice

Prikolice

Radna motorna vozila

1 mes.

BP

145

326

326

36

73

91

36

109

TP

116

261

261

29

58

73

29

87

2 mes.

BP

218

599

599

55

128

145

55

164

TP

174

479

479

44

102

116

44

131

3 mes.

BP

290

889

889

73

181

200

64

218

TP

232

711

711

58

145

160

51

174

4 mes.

BP

363

1.107

1.107

91

218

236

73

273

TP

290

885

885

73

174

189

58

218

5 mes.

BP

435

1.342

1.342

109

254

290

81

326

TP

348

1.073

1.073

87

203

232

65

261

 6 mes.

BP

508

1.523

1.523

128

290

326

91

381

TP

406

1.218

1.218

102

232

261

73

305

 7 mes.

BP

563

1.668

1.668

145

326

381

100

435

TP

450

1.334

1.334

116

261

305

80

348

8 mes.

BP

635

1.795

1.795

164

363

418

109

471

TP

508

1.436

1.436

131

290

334

87

377

 9 mes.

BP

689

1.940

1.940

181

399

454

118

508

TP

551

1.552

1.552

145

319

363

94

406

 10 mes.

BP

744

2.086

2.086

200

454

490

128

544

TP

595

1.668

1.668

160

363

392

102

435

11 mes.

BP

780

2.212

2.212

218

490

526

136

580

TP

624

1.769

1.769

174

392

421

109

464

12 mes.

BP

834

2.321

2.321

236

508

563

145

616

TP

667

1.856

1.856

189

406

450

116

493

 

NAPOMENE:

  1. Ova tarifna grupa se primenjuje za osiguranje motornih vozila domaćih i inostranih fizičkih i pravnih lica koja su registrovana u inostranstvu, i koja ne poseduju međunarodnu zelenu kartu autoodgovornosti ili drugi dokaz o postojanju osiguranja od autoodgovornosti na teritoriji Republike Srbije;
  2. Osiguranja po ovoj tarifnoj grupi zaključuju se u skladu sa Zakonom na osnovu važećih Uslova za osiguranje od autoodgovornosti;
  3. Premija osiguranja se obračunava i naplaćuje u dinarskoj protivvrednosti;
  4. Dinarska protivvrednost iznosa iz tabele ove tarifne grupe obračunava se po srednjem kursu NBS-a na dan zaključenja ugovora o osiguranju;
  5. Ovo osiguranje važi samo na području Republike Srbije, ako bilateralnim sporazumom nije drugačije ugovoreno, a ova klauzula se mora upisati u polisu;
  6. U vezi sa ovim osiguranjem ne može se izdati međunarodna karta osiguranja;
  7. Države čije registarske oznake moraju imati polisu graničnog osiguranja određuje Udruženje osiguravača Srbije;

PREMIJSKA GRUPA 10 – RADNA VOZILA

Premija se računa u procentu od osnovne premije osiguranja i iznosi za pojedina vozila:

NAMENA VOZILA

Tehnička premija

Bruto premija

Porez 5%

Za naplatu

1. Vozila za servisnu službu sa ugrađenim  radnim uređajima

10.143

12.682

634

13.316

2. Vozila za polivanje i čišćenje ulica, za odnošenje smeća i fekalija sa uređajima za istovar i utovar,za održavanje električnih instalacija, za čišćenje slivnika za vodu i sl.

5.800

7.252

363

7.615

3. Vatrogasna vozila sa ugrađenim uređajima

6.542

8.180

409

8.589

4. Vozila za dubinska bušenja, istraživanja i ostale radove u rudarstvu i naftnoj industriji, vozila za geološka istraživanja, pronalaženje vode i ostala slična radna vozila

6.176

7.722

386

8.108

5. Kino vozila, vozila za fluorografisanje, vozila za snimanje, vozila radio stanice, reportažna RTV vozila, vozila pokretne ambulante, vozila pokretne radionice, vozila pokretne kuhinje i ostala radna vozila sa specijal. Nadgradnjom

5.442

6.804

340

7.144

6. a) Kombajni

4.652

5.816

291

6.107

    b) Samohodne specijalne kosilice i ostale samohodne radne mašine za rad u poljoprivredi

3.634

4.544

227

4.771

7. a) Bageri:

3.553

4.442

222

4.664

    b) Vozila konstruktivno namenjena posipanju drumova, vozila konstruktivno namenjena za uklanjanje snega, drobilice, motorni i parni valjci, i vozila za sabijanje snega

10.492

13.118

656

13.774

    c) Vozila za čišćenje i glačanje leda na klizalištima

5.255

6.570

329

6.899

    d) Autodizalice, mešalice za beton, pumpe za pretransport betona, vozila sa uređajem za odnošenje putničkih automobila ("pauci"), vozila sa uređajem za odnošenje kontejnera sa fekalijama i sl., auto-agregati, auto-bušilice, auto-kranovi, auto-vibratori, kopači, vozila za presađivanje drveća, mašine za cementiranje bušotina, podizača, samoutovarivači, skreperi, ubacivači, kompaktori za sabijanje smeća, utovarne lopate, utovarni prebacivači, viljuškari, vozila za ispisivanje oznaka na kolovozu, vozila za planiranje zemljišta, buldožeri, ostala radna motorna vozila u industriji, građevinarstvu i komunalnoj delatnosti

9.540

11.928

596

12.524

8. Samohodne motorne testere

3.422

4.279

214

4.493

9. Ostala vozila

8.961

11.204

560

11.764

NAPOMENA:
– Putnički automobili koji služe za servisnu službu osiguravaju se po tarifnoj grupi 1 kao putnički automobili;
– Radna vozila koja nisu nabrojana u ovoj premijskoj grupi osiguravaju se kao "ostala vozila".

PROBNE TABLICE I KRATKOROČNO OSIGURANJE

REDNI BROJ

TRAJANJE OSIGURANJA

PROCENAT OD GODIŠNJE PREMIJE

1.

do 3 dana

5%

2.

do 7 dana

10%

3.

do 15 dana

15%

4.

do 1 meseca

20%

5.

do 2 meseca

30%

6.

do 3 meseca

40%

7.

do 4 meseca

50%

8.

do 5 meseci

60%

9.

do 6 meseci

70%

10.

do 7 meseci

80%

11.

do 8 meseci

90%

12.

preko 8 meseci

100%