Motorna vozila

MOTORNA VOZILA
Više od jednog veka taložilo se negativno iskustvo sa korišćenjem motornih vozila u saobraćaju. Od početka brojne su potencijalne opasnosti za sve korisnike automobila – njihove živote i imovinu. Na tom iskustvu zakonodavac je osiguranje od autoodgovornosti propisao kao obavezu vlasnicima motornih vozila.

Pored ove vrste obaveznog osiguranja, vlasnici motornih vozila imaju na raspolaganju mnogo šire i sveobuhvatnije dobrovoljno osiguranje vozila – Auto kasko

Auto kasko osiguranje, u svim njegovim vidovima, predstavlja prilično komforno obezbeđenje od različitih rizika.

Kad imate Auto kasko, čak ne morate kupovati garažu.

Ovo gotovo zvuči kao aforizam ili grafit. Ipak, istina je da je Auto kasko osiguranje „stakleno zvono“ za automobil koji je mnogima, posle stana ili kuće, druga po redu značajna materijalna vrednost, a drži se nezaštićen na ulici.

Za vaš automobil nema bolje zaštite od Auto kasko osiguranja. Jer ovo osiguranje, u svakom trenutku i na svakom mestu, štiti vaš ekonomski položaj od štete, šta god da je uzrokuje.