Delimično kasko osiguranje

DELIMIČNO KASKO OSIGURANJE
Delimično kasko osiguranje obuhvata rizik loma i oštećenja stakala, osim stakala na svetlima i ogledalima.