Auto kasko

AUTO KASKO
Stakleno zvono za vašeg ljubimca

AUTO KASKO OSIGURANJE je dobrovoljno osiguranje Vašeg vozila i njegovih sastavnih delova od različitih rizika.

ŠTA SE SMATRA SASTAVNIM DELOVIMA VOZILA

alat, pribor i rezervni delovi standardno isporučeni za određeni tip vozila,
uređaj za obezbeđenje od krađe, aparat za gašenje požara, sigurnosni trougao, sigurnosni pojasevi, tahograf, uže odnosno ruda za vuču, oprema za pružanje prve pomoći, rezervne sijalice, dodatna spoljna i unutrašnja ogledala, lampa – žmigavac za obeležavanje vozila zaustavljenog noću na putu, halogena svetla, svetla za maglu, grejač zadnjeg stakla, brisači prednjeg i zadnjeg stakla, naslon za glavu i lanci za sneg.
Za stvari koje nisu navedene (posebna oprema, audio i video uređaji i dr.) ugovara se osiguranje uz naplatu posebne premije.

ZAŠTO KASKO OSIGURANJE

KASKO OSIGURANJEM obuhvaćena je široka lepeza rizika čije nastupanje, pored svih mera predostrožnosti, ne možete sprečiti.

Kada je u pitanju saobraćajna nezgoda, KASKO OSIGURANJEM pokrivene su štete na Vašem vozilu:

koje ste načinili svojom nepažnjom,
koje su načinjene od strane nepoznatog vozila i
koje su načinjene od strane neosiguranog vozila odnosno od strane vozila za koje je osiguranje od autoodgovornosti zaključeno kod nepouzdanog osiguravajućeg Društva.
BONUSI:

Pažljive i savesne vozače „Milenijum osiguranje“ nagrađuje bonusom i popustom na premiju osiguranja

Za svaku godinu bez prijavljene štete dobijate popust:

10% nakon 1. godine
20% nakon 2. godine
30% nakon 3. godine
40% nakon 4. godine
50% nakon 5. godine
PRENOS BONUSA

Ostvareni bonus možete preneti ako je vozilo uništeno,odjavljeno ili otuđeno

Prenos ili proširenje bonusa vrši se na drugo vozilo istog vlasnika ili članove njegove uže porodice koji žive sa njim u istom domaćinstvu.

ODOBRAVAMO I DODATNE POPUSTE:

5% na polisu osiguranja od autoodgovornosti
5% za vozila sa ugrađenim uređajem za zaštitu od krađe
10% za uplatu premije u celosti
mogućnost plaćanja u ratama
VRSTE KASKO OSIGURANJA

Potpuno kasko osiguranje
Delimično kasko osiguranje
Dopunsko kasko osiguranje
PROMENA VLASNIKA VOZILA

Ukoliko u toku trajanja osiguranja otuđite svoje vozilo, prava i obaveze iz ugovora o osiguranju ne prelaze na novog vlasnika, a premija za preostali period osiguranja vraća Vam se, ukoliko u proteklom periodu osiguranja niste imali prijavljenu ili naplaćenu štetu.

Suma osiguranja predstavlja osnovicu za obračun premije osiguranja.

Suma osiguranja ne može biti niža od 50% cene novog vozila utvrđene u Katalogu aktuelnih cena motornih vozila AMSS u momentu zaključenja ugovora o osiguranju.

U toku trajanja osiguranja,a, suma osiguranja može se povećati o čemu se sačinjava aneks ugovora.

TERITORIJALNA VAŽNOST OSIGURANJA

Osiguranje Vašeg vozila važi dok se ono nalazi na području Republike Srbije, evropskih zemalja i evropskog dela evroazijskih zemalja.

ZAŠTO KASKO OSIGURANJE KOD “MILENIJUM OSIGURANJA”

Zato što smo pouzdani, odgovorni i solventni
Zato što smo povoljni sa premijama
Zato što smo ažurni u isplati štete