Osiguranje putnika u javnom saobraćaju od posledica nesrećnog slučaja (nezgode)

OSIGURANJE PUTNIKA U JAVNOM SAOBRAĆAJU OD POSLEDICA NESREĆNOG SLUČAJA (NEZGODE)
Opušteno do odredišta

Osiguranje putnika u javnom saobraćaju od posledica nesrećnog slučaja spada u obavezna osiguranja .

PREDMET OSIGURANJA:

Osigurani su putnici bez obzira na godine života, zdravstveno stanje i opštu radnu sposobnost i to bez plaćanja povećane premije u javnom saobraćaju onim prevoznim sredstvima za koja je propisana obaveza ugovaranja osiguranja od posledica nesrećnog slučaja.

Putnikom se smatra lice koje se, radi putovanja, nalazi u prevoznom sredstvu, naznačenom u polisi, određenom za obavljanje javnog prevoza putnika, odnosno u bilo kom prevoznom sredstvu ugovarača osiguranja određenom za obavljanje javnog prevoza putnika, bez obzira da li poseduje putnu kartu ili ne, kao i lice koje se nalazi u krugu stanice, pristaništa, aerodroma i sl. ili u neposrednoj blizini prevoznog sredstva pre ukrcavanja, odnosno posle iskrcavanja, za koje se dokaže da je imalo nameru da putuje odgovarajućim prevoznim sredstvom, odnosno da je njime putovalo.

Ne smatraju se putnikom lica koja su zaposlena na odgovarajućem prevoznom sredstvu i lica koja za vreme stajanja vozila u stanici ili na mestu određenom za ukrcavanje i iskrcavanje putnika obavljaju neke poslove u vezi sa prevoznim sredstvom i to bilo na samom vozilu ili izvan njega.

Obračun premije osiguranja vrši se:

prema broju registrovanih mesta za prevoz putnika za određeno prevozno sredstvo;
prema ukupnoj vrednosti prodatih prevoznih karata svim putnicima u određenim prevoznim sredstvima u toku određenog perioda.