Osiguranje lica od posledica nesrećnog slučaja (nezgode)

OSIGURANJE LICA OD POSLEDICA NESREĆNOG SLUČAJA (NEZGODE)
Svakome može da se dogodi

Nesrećnim slučajem smatra se svaki iznenadni i od volje osiguranika nezavisni događaj koji, delujući uglavnom spolja i naglo na telo osiguranika, ima za posledicu njegovu smrt, potpuni ili delimični invaliditet, prolaznu nesposobnost za rad ili narušenje zdravlja koje zahteva lekarsku pomoć.

Nesrećnim slučajem smatraju se događaji koji nastanu usled:

gaženja
sudara
udara kakvim predmetom ili o kakav predmet
udara električne struje ili groma
pada, okliznuća ili survavanja
ranjavanja oružjem, eksplozivnim sredstvima ili raznim drugim predmetima
uboda kakvim predmetom
udara ili ujeda životinje ili uboda insekta (izuzev ako je takvim ubodom prouzrokovana neka infektivna bolest)
trovanje hranom koje za posledicu ima smrt osiguranika
infekcija povrede prouzrokovane nezgodom
trovanje usled udisanja gasova ili otrovnih para (izuzev profesionalnih oboljenja)
opekotine izazvane vatrom, elektricitetom, vrućim predmetima, tečnostima ili parom, bazama, kiselinama i sl,
davljenja ili utopljenja
gušenja ili ugušenja usled zatrpavanja zemljom, peskom i sl.
prsnuće mišića, iščašenja, prsnuće zglobnih veza, prelom zdravih kostiju koji nastane usled telesnih pokreta ili iznenadnih naprezanja izazvanih nepredviđenim spoljašnjim događajem, a ukoliko je to neposredno nakon povrede utvrđeno u bolnici ili drugoj zdravstvenoj ustanovi
delovanja svetlosnih ili sunčevih zraka, temperature ili lošeg vremena kojima je osiguranik bio izložen usled jednog neposredno pre toga nastalog nesrećnog slučaja ili se našao u takvim nepredviđenim okolnostima koje nije mogao sprečiti ili im je bio izložen usled spašavanja ljudskog života
delovanje rendgenskih i radijumskih zraka ako do tog dođe naglo i iznenada ( izuzev profesionalnih oboljenja)
Mogu se osigurati lica od navršene 14. do navršenih 75 godina života.

Lica mlađa od 14 i starija od 75 godina mogu biti osigurana po posebnim i dopunskim uslovima.

Polisom osiguranja od posledica nesrećnog slučaja osiguravate se za slučaj:

smrti koja nastupi kao posledica nesrećnog slučaja
trajnog gubitka opšte radne sposobnosti (invaliditeta)
prolazne nesposobnosti za rad (dnevna naknada)
narušavanje zdravlja koje zahteva lekarsku pomoć (troškovi lečenja)
OSIGURANJE ČLANOVA DOMAĆINSTVA OD POSLEDICA NESREĆNOG SLUČAJA:

Osiguranjem se obuhvataju svi članovi domaćinstva, od rođenja do navršenih 75 godina starosti.

Pored osiguranja od posledica nesrećnog slučaja (smrt i invaliditet) može se ugovoriti i osiguranje za slučaj smrti od bolesti (prirodna smrt).

Svi članovi istog domaćinstva mogu se osigurati samo na jednake osigurane sume i samo po istoj kombinaciji, tj. sa uključenjem ili bez uključenja rizika smrti usled bolesti.

Osiguranje samo pojedinih članova domaćinstva nije moguće.

DRUGA OSIGURANJA OD POSLEDICA NESREĆNOG SLUČAJA:

kolektivno osiguranje radnika
osiguranje vozača, putnika i radnika u motornim vozilima
osiguranje lica mlađih od 14 godina
osiguranje učesnika u dobrovoljnim radnim akcijama
osiguranje turista i izletnika
osiguranje demontera mina, granata idrugih eksplozivnih sredstava
osiguranje pretplatnika listova, ulagača na štednju, potrošača struje, plina i sl.
osiguranje kaskadera i lica koja učestvuju u akrobacijama i sl.
osiguranje lica za vreme ferijalnog zimovanja i logorovanja
osiguranje polaznika tečaja skijanja i plivanja
osiguranje učesnika radničkih sportskih igara, dečijih i omladinskih olimpijada, kulturno umetničkih priredbi i sl.
osiguranje hajkača (goniča) u lovu
osiguranje ronilaca
osiguranje lica koja pri bavljenju rekreacijom,upotrebljavaju žičare i uspinjače
osiguranje članova planinarskog saveza

Uslovi osiguranja lica za slučaj bolesti i hirurških intervencija
Uslovi za kolektivno kombinovano osiguranje radnika od nesrećnog slučaja – nezgode