Osiguranje životinja

OSIGURANJE ŽIVOTINJA
Sačuvajte vrednost svog stada.

Predmet osiguranja mogu biti sve zdrave domaće životinje:

Kopitari u starosti od 10 dana do navršenih 18 godina, odnosno do 21. godine, ukoliko su najmanje od 15. godine neprekidno osiguravani
Goveda i bivoli od 10 dana do navršenih 12 godina starosti, odnosno do 15 godina ukoliko su najmanje od 9. godine neprekidno osiguravani
Ovce u starosti od 3 meseca do navršenih 6 godina
Koze u starosti od 3 meseca do navršenih 8 godina
Svinje u starosti od 21 dana, s najmanjom težinom od 5 kg., do navršenih 7 godina
Osiguravač je u obavezi da isplati naknadu za štete koje nastaju usled:

Uginuća osigurane životinje od bolesti ili nesrećnog slučaja.
Prinudnog klanja osigurane životinje zbog bolesti ili nesrećnog slučaja, kada životinji preti neposredna opasnost da ugine, te se klanje vrši u cilju iskorišćenja odnosno smanjenja štete (prinudno klanje iz nužde). .
Prinudnog klanja ili ubijanja životinje, mada zbog bolesti ili nesrećnog slučaja životinji ne preti neposredna opasnost da ugine, ali je postala neupotrebljiva za bilo koju svrhu i nema izgleda da se to stanje lečenjem izmeni, pa je dalje držanje postalo iz ekonomskih razloga nerentabilno (prinudno klanje iz ekonomskih razloga).
Životinje koje se ne mogu primiti u osiguranje:

obolele životinje ili životinje sumnjive na bolesti
iscrpljene, zakržljale, slepe i životinje u lošoj kondiciji
životinje koje se drže pod lošim zoohigijenskim uslovima.