Osiguranje useva i plodova

OSIGURANJE USEVA I PLODOVA
Umesto gledanja u nebo, osigurajte svoj veliki trud.

OSIGURANI SU:

usevi (uključujući postrne, poduseve i medjuuseve)
plodovi
livadske trave
lekovito bilje
ukrasno bilje
voćnjaci i vinogradi
mladi voćnjaci i vinogradi pre stupanja u rod
voćni, lozni i šumski sadni materijal
mlade šumske kulture do navršene 6. godine; vrba za pletarstvo i trska
OSNOVNE OPASNOSTI

Dok su usevi i plodovi nepožnjeveni ili neobrani osiguravaju se od osnovnih opasnosti:

grada
požara
groma
DOPUNSKO OSIGURANJE:

kod svih useva i plodova – od poplave, prolećnog mraza i oluje
kod voća i groždja – od posolice