Osiguranje stvari domaćinstva

OSIGURANJE STVARI DOMAĆINSTVA
Najčešći, ali i veoma pogrešan, je stav ljudi da se nesrećni slučajevi sa štetnim posledicama uvek događaju drugima, a ne njima samima.Tako su mislili i gotovo svi oni kojima se takav slučaj i dogodio.

Predmet osiguranja mogu biti stvari domaćinstva u stalno nastanjenom stanu na području Republike Srbije.

Pod stalno nastanjenim stanom smatra se stan koji nije više od 60 dana bez prekida nenastanjen u toku 12 meseci.

Pod stvarima domaćinstva podrazumevaju se stvari koje su vlasništvo osiguranika, člana njegovog porodičnog domaćinstva ili kućne posluge, kao i stvari koje ova lica koriste po osnovu prava stanovanja ili nekog drugog prava, i to:

predmeti koji služe za opremu i uređenje stana
stvari za ličnu upotrebu i potrošnju
gotov novac, vrednosni papiri, drago kamenje, plemeniti metali, pravi biseri i predmeti od plemenitih metala i pravih bisera, umetnički predmeti i zbirke poštanskih maraka, starog novca, znački i sl.
lovačko i trofejno – staro oružje
lična dokumenta i dokumenta u vezi sa osiguranim stvarima
Predmetom osiguranja, bez posebnog ugovaranja, smatraju se i stvari domaćinstva u pomoćnim prostorijama stana, kao što su: tavan, podrum, šupa, garaža, terasa i sl.

Samo ako se posebno i dodatno ugovori i navede u polisi, predmet osiguranja od opasnosti mogu biti i:

boje na zidu i građevinskoj stolariji i razne obloge na podu, zidu i tavanici stana, kao što su tapete, lamperija, pločice, parket, tapisoni, i sl.
stakla na vratima i prozorima stana.
Osigurani rizici:

požar
udar groma
eksplozija
oluja
grad– tuča
pad letilice
manifestacije i demonstracije
poplava i bujica
izlivanje vode
provalna krađa
razbojnička krađa
obična krađa
razbojništvo
lom stakla
OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI

Predmetom osiguranja, bez posebnog ugovaranja, uz osnovno osiguranje, smatra se i odgovornost u svojstvu privatnog lica, za štete pričinjene trećim licima na teritoriji Srbije.