Osiguranje stakla od loma

štete1
OSIGURANJE STAKLA OD LOMA
Ne strepite – osigurajte!

Predmet osiguranja mogu biti:

sve vrste stakla, svetleći natpisi i reklame
slike, natpisi i ukrasi izrađeni na osiguranim staklima, ploče mermerne i od veštačkog kamena na stolovima, regalima i sl.
porculanski umivaonici, klozetske šolje i ogledala ulična (za regulisanje saobraćaja)
kulturni, istorijski i nadgrobni spomenici od kamena, betona i metala
neonske i ostale svetleće cevi sa pripadajućim uređajima i bez njih
Uz svetleće natpise i reklame osigurani su i nestakleni delovi i ramovi koji čine njihov deo.

Ovim osiguranjem pruža se osiguravajuća zaštita od bilo koje opasnosti (rizika) kojima su izložene osigurane stvari, osim za štetu prouzrokovanu:

prilikom premeštanja ili nameštanja osiguranih stvari u prostorijama koje nisu označene u ispravi o osiguranju
ogrebotinom, izjedanjem i sličnim oštećenjima na površini osiguranih stvari
klizanjem i sleganjem tla
kod nadgrobnih spomenika prilikom otvaranja i zatvaranja grobnice