Osiguranje od opasnosti provalne krađe i razbojništva

OSIGURANJE OD OPASNOSTI PROVALNE KRAĐE I RAZBOJNIŠTVA
Spavajte sigurno

Od opasnosti provalne krađe i razbojništva osiguravamo:

pokretne stvari u zgradama, stanovima, poslovnim prostorijama mašine, uredjaje i instalacije, transportna sredstva i sredstva veze, inventar i predmete domaćinstva, nameštaj, aparate, tehničke uređaje i druge pokretne stvari
novac, hartije od vrednosti, dragocenosti, kolekcije i slično
robu i druge zalihe, zalihe gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje koje se drže na otvorenom prostoru
novac, hartije od vrednosti i dragocenosti za vreme prenosa ili prevoza
muzejske predmete i predmete na izložbama
Osiguranjem od opasnosti provalne krađe i razbojništva pruža se osiguravajuća zaštita od rizika izvršenja ili pokušaja kradje i razbojništva, kao i obesti (vandalizma) na osiguranim stvarima u toku izvršenja provalne kradje.

Razbojništvom se, u smislu ovih Uslova, smatra oduzimanje osigurane stvari upotrebom sile (ugrožavanjem sa opasnošću po život i zdravlje) protiv osiguranika ili njegovih pripadnika, ili pretnji da će se neposredno napasti na život ili telo ovih lica.

Od rizika provalne kradje stvari su osigurane samo za vreme dok se nalaze u zatvorenim i zaključanim prostorijama, odnosno u zaključanom smestištu navedenom u polisi.

Osiguranjem je pokrivena šteta od odnošenja, uništenja ili oštećenja osiguranih stvari, kao i šteta prouzrokovana oštećenjem gradjevinskih delova prostorija, instalacija i opreme u kojima se nalaze osigurane stvari prilikom izvršenja ili pokušaja izvršenja provalne kradje odnosno razbojništva, (oštećenja zidova, tavanica, vrata, stakla itd.)