Osiguranje objekata u izgradnji

OSIGURANJE OBJEKATA U IZGRADNJI
Ni jedna vrsta osiguranja ne obezbeđuje da se slučaj sa štetnim posledicama neće dogoditi. Takav vid zaštite ljudi i imovine nije moguć.

Ali moguće je da osiguranjem, prilično efikasno, zaštitite svoj ekonomski polozaj i, u manjoj ili većoj meri, kompenzujete materijalne posledice koje su uzrokovane višom (prirodnom) silom, vašom ili tuđom krivicom.

Predmet osiguranja mogu biti:

građevinski objekti u izgradnji, rekonstrukcije, popravke, dogradnje, nadgradnje i sl.
građevinski, zanatski, instalacioni materijal i sva oprema koja je namenjena isključivo za ugradnju u osigurani objekat u izgradnji
građevinska oprema i pomoćni objekti, a služe za izgradnju građevinskog objekta
RIZICI OD:

požara
udara groma
eksplozije
oluje, grada
manifestacija i demonstracija
pada letilice
izlivanja vode
mraza, snega i leda, kiše
snežne lavine
odronjavanja i zarušavanja tla
sleganja tla i klizanja tla
montažne nezgode
nespretnosti, nemara ili zle namere radnika ili nekog drugog lica
provalne krađe