Osiguranje mašina od loma i nekih drugih opasnosti

OSIGURANJE MAŠINA OD LOMA I NEKIH DRUGIH OPASNOSTI
Oni koji se osiguravaju od različitih rizika, uvek imaju izlaz iz novonastale situacije.

Predmet osiguranja mogu biti:

električni uredjaji i njihovo punjenje (ukoliko je vrednost punjenja sadržana u vrednosti osigurane stvari)
mašine
mašinski uredjaji
aparati i
instalacije
Zajedno sa postoljem, ležištem i temeljom, ukoliko je njihova vrednost sadržana u vrednosti mašine.

Ako se posebno ugovori, predmet osiguranja mogu biti:

dalekovodi
kablovski vodovi visokog napona, cevovodi, plinovodi, naftovodi i toplovodi
vodovodna i kanalizaciona mreža
instalacije centralnog grejanja
antenski stubovi
metalni silosi i slične metalne konstrukcije
bageri u rudnicima (površinski kop)
postolja, ležišta i temelji, kad njihova vrednost nije sadržana u vrednosti osigurane stvari
ulje osiguranih turbina i punjenja električnih uredjaja (ulje transformatora i sl.)
bušeće teške šipke i radne šipke, armirane savitljive cevi za ispitivanje pod visokim pritiskom, prelazi i stabilizatori na bušotinama
trake, lanci i užad transportnih uredjaja
valjci valjaoničkih stanova
krupan alat i
elektronski računari
Stvari koje su predmet osiguranja, osigurane su na mestu označenom u polisi za vreme:

kad su montirane i spremne za rad
kad se nalaze u radu
kad su date u najam ili poslugu, ukoliko rade u uslovima i služe nameni za koju su projektovane i gradjene
kad se demontiraju i remontiraju zbog premeštaja ili popravke, kao i za vreme trajanja popravke u mestu korišćenja osigurane stvari ili u radionici osiguranika, pod uslovom da premeštanje ili popravku obavljaju radnici osiguranika
kad se radi provere ispravnosti, popravke ili premeštanja prevoze, ali samo u granicama mikrolokacije pogona i najviše do 15 kilometara izvan granica mikrolokacije