Osiguranje imovine

OSIGURANJE IMOVINE
U narodu postoji jedna dobra, retko pozitivna kletva: „Dabogda ti ne trebala ničija pomoć“.

Odgovorni i racionalni ljudi žive i rade u skladu sa porukom ove narodne mudrosti. Oni takođe žive sa uverenjem da im se ništa ružno neće dogoditi.

Ali redovno osiguravaju sebe, članove svoje porodice i sva materijalna dobra koja su dugo i mukotrpno sticali. Za svaki slučaj. Ako se dogodi ono što ne očekuju – da ne zavise od tuđe pomoći.

„Milenijum osiguranje“ a.d.o. vam pruža mogućnost da svoju imovinu osigurate od različitih rizika,kašto su:

osiguranje od požara i nekih drugih opasnosti
osnovne i dopunske opasnosti
osiguranje stakla od loma
osiguranje od provalne krađe i razbojništva
osiguranje mašina od loma i nekih drugih opasnosti
osiguranje od odgovornosti
Možete odabrati i druga osiguranja imovine:

kombinovano osiguranje domaćinstva
osiguranje objekata u izgradnji
osiguranje objekata u montaži
osiguranje useva i plodova
osiguranje životinja
druga osiguranja imovine