Osiguranje elektronskih računara, procesora i sličnih uređaja

OSIGURANJE ELEKTRONSKIH RAČUNARA, PROCESORA I SLIČNIH UREĐAJA
Sačuvajte vrednost svog pamćenja

Predmet osiguranja čine:

elektronski računari i slični uredjaji sa opremom, pomoćne mašine, klima i energetski uredjaji i instalacija i procesni elektronski računari
Osiguranje pokriva uništenje ili oštećenje osiguranih stvari zbog sledećih osnovnih opasnosti:

požara i udara groma, eksplozije, oluje, grada, pada letelice, manifestacija i demonstracija, poplave i bujice, izlivanja vode iz instalacija, klizanja tla i odronjavanja, snežne lavine, loma mašina, provalne kradje i razbojništva
Ako se posebno ugovori i obračuna dodatna premija,osiguranje pokriva i:

gubitak podataka na nosaču (podataka) zbog navedenih opasnosti i usled lomljenja (uništenja) ili gubitka nosača podataka za vreme prenosa iz jednog centra u drugi, za vreme dok se kao poštanska pošiljka nalazi na putu iz jednog mesta u drugo, ili usled brisanja zbog delovanja magnetnkog polja ili sličnih uticaja u koje može dospeti nosač podataka
Osiguranje pokriva, štetu do koje je došlo jer su osigurane stvari odnete, uništene ili oštećene prilikom provale ili razbojništva, odnosno prilikom pokušaja tih radnji.