Kombinovano osiguranje domaćinstva

KOMBINOVANO OSIGURANJE DOMAĆINSTVA
Ljudi koji su osigurali svoju imovinu žive opuštenije. Znaju da im osiguranje,na osnovu premije koju plaćaju, garantuje nadoknadu štete.Znaju da ne mogu ostati bez kuće, stvari… i ne razmišljaju o tome šta bi bilo kad bi bilo.

Ovim osiguranjem osiguravaju se:

kuće, stanovi, pomoćne prostorije ,stvari domaćinstva, predmeti koji služe za opremu i uređenje stana;
stvari za ličnu upotrebu i potrošnju;
gotov novac, vrednosni papiri,dragocenosti umetnički predmeti i zbirke poštanskih maraka, starog novca, znački i sl.;
lovačko i trofejno – staro oružje;
lična dokumenta i dokumenta u vezi sa osiguranim stvarima.
Osiguranik može biti samo lice koje je vlasnik stana ili kuće u kojima živi.

Predmetom osiguranja, bez posebnog ugovaranja, smatra se i odgovornost u svojstvu privatnog lica, za štete pričinjene trećim licima na teritoriji Srbije.

Ovim osiguranjem pruža se osiguravajuća zaštita od sledećih opasnosti:

požar
udar groma
eksplozija
oluja
grad – tuča
pad letilice
manifestacije i demonstracije
poplava i bujica
izlivanje vode
provalna krađa
razbojnička krađa
obična krađa
razbojništvo
lom stakla
lom vodovodnih i kanalizacionih cevi i instalacija za grejanje toplom vodom ili parom
OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI

Osiguranjem od odgovornosti pokrivene su štete koje osiguranik, njegov bračni drug, deca, lica zaposlena u domaćinstvu i ostala lica koja sa njim žive u zajedničkom domaćinstvu prouzrokuju trećim licima.