Osiguranje

osiguranja

Osiguranje robe u transportu

Osiguranje robe u prevozu (CARGO) namenjeno je osobama koje imaju osigurljiv interes nad robom koja se prevozi, najčešće su to vlasnici robe.

Osiguranje od odgovornosti

Osiguranjem od odgovornosti pruža se osiguravajuća zaštita osiguranika za štete učinjene na stvarima trećih osoba zbog uništenja ili oštećenja i zbog smrti, povrede zdravlja ili tela trećih osoba.

Osiguranje lica

Osiguranje lica od posledica nesrećnog slučaja obuhvata dobrovoljna osiguranja lica od posledica nesrećnog slučaja nastalih u pravilu pri obavljanju njihova redovitoga zanimanja i van njega.

Osiguranje motornih vozila

Motorno vozilo u saobraćaju predstavlja potencijalnu opasnost da se njegovom upotrebom nanese šteta trećim licima.

Putno osiguranje

Bez obzira gde išli, na skijanje u Alpe ili u neko egzotično odredište poput Tajlanda, u jedno možete biti sigurni – putno zdravstveno osiguranje učiniće vaše odmor bezbrižnijim i sigurnijim.