Vrednosti

LJUDI

Klijenti-Milenijum osiguranje je posvećen ispunjavanju obećanja da pruži klijetima siguranost  njihovog poslovanja i imovine, kako bi doprineli boljem kvalitetu njihovog posla i života. Naši klijenti su naši partneri i zajedno pronalazimo rešenja za svaku situaciju.

Milenijum osiguranje zna da je ključ  uspeha u njegovim zaposlenima. Cenimo posvećenost, kompetentnost, težnju ka izvrsnosti. Podstičemo i razvijamo talente. Timski duh je uvek prisutan.  Naša kompanija je svakog  dana bolje mesto za zaposlene, a naša Uprava inspiriše na ostvarenje naših vrednosti.

Društvo –Milenijum osiguranje je posvećeno edukaciji svojih klijenata kao i šire zajednice o opštem značaju osiguranja i na taj način poboljšavamo uslove sredine u kojoj živimo.

ODRŽIVI  RAZVOJ

Kao kompanija koja je osnovana devedesetih godina prošlog veka , Milenijum osiguranje  nastavlja da raste i razvija se i tokom novog  milenijuma , bezobzira na nestabilnost tržišta i svetsku finansijsku krizu. Milenijum osiguranje svojim konstatnim razvojem i unapredjenjm pomera svoju poziciju na tržištu osiguranja.

KULTURNA INTELIGENCIJA

Milenijum osiguranje razume da je promena jedina stvar koja je konstantna u životu. Kako kulturno poslovni pejzaž Srbije nastavlja da se razvija i menja , tako se razvija  i naš pristup u pružanju zaštite od rizika. Održavamo duboko razumevanje potreba našeg društva i poštujemo kulturne norme koje ga čine jedinstvenim.takodje strastveno podržavamo norme sopstvene korporativne kulture, kao i matice Croatia osiguranja i cenimo njenu otvorenost, kooperativnost i demokratski pristup.

KREATIVNOST I INOVACIJA

Milenijum osiguranje razume da bez kreativnih ljudi nema ni  inovativnih rešenja problema. Milenijum osiguranje je posvećen kreiranju sredine gde znanje, volja, radost, snaga i ljubav naših zaposlenih obezbedjuje inovativna rešenja koja nam pomažu u ispunjavanju naših obećanja.

PROFESIONALIZAM

Ponosimo se imidžom koji smo kreirali  kao firma koja je ozbiljan partner na tržištu i čiji je moto NAŠA POLISA VAŠA SIGURNOST. Nastavićemo da dižemo nivo industrije osiguranja, kroz etičko i društveno odgovorno ophodjenje. Nastavićemo da budemo uzor zaposlenima, klijetima i gradjanima