Menadžment

Menadžment

Ljubiša Veljković, predsednik Izvršnog odbora
Bojan Baša, član Izvršnog odbora
Igor Labović, direktor Sektora prodaje
Darko Lazarević, direktor Sektora za razvoj, tehniku i obradu
Jelena Tukić, direktor Sektora za obradu šteta
Dario Sertić, direktor finansijskih poslova