Istorijat

Istorijat

Na sigurnim temeljima

„Milenijum osiguranje“ a.d.o. je po visini kapitala, portfelju osiguranja, kadrovskoj, stručnosti i tehničkoj opremljenosti pozicionirano u vrhu liste osiguravajućih organizacija u Srbiji.

Istorija današnjeg „Milenijum osiguranja“ a.d.o. počela je da se stvara na početku teških devedesetih godina, koje su sobom nosile ekonomsku i svaku drugu neizvesnost.

Uprkos tome, nekolicina upornih stručnjaka, sa respektabilnim iskustvom u oblasti osiguranja, nisu odustajali od namere da, na sopstvenom znanju, iskustvu i nenametljivoj prodornosti, postave temelje nove osiguravajuće kuće u kojoj će obezbeđivati i egzistenciju svojih porodica.

Tako je, 16. marta 1992. godine, među državnim gigantima sa višedecenijskim monopolom u poslovima osiguranja, počelo da niče još jedno deoničarsko društvo za osiguranje i reosiguranje. Koje je, naizgled, bilo na marginama velikih poslova, ali koje će, zahvaljujući svojim ljudima, koji su od početka negovali „porodičnu“ strategiju opstanka, zidati čvrsto poverenje svojih klijenata na svojim temeljima i, uprkos svemu, biti i iznad mogućnosi ambijenta u kome posluje.

Postavljeno na dobrim osnovama, znalački vođeno i vizionarski građeno, „Milenijum osiguranje“, u godinama pred novi milenijum, nije se moglo svrstati u prosek poslovnog okruženja. Naprotiv, sa preciznom razvojnom strategijom i permanentnim usponom, „Milenijum osiguranje“ je i izvan Srbije prepoznato kao sigurna i, naravno, poželjna investicija.

Zahvaljujući i tome, u bilansu uspeha srpske privrede stoji da je „Milenijum osiguranje“ prvo osiguravajuće društvo u koje je, na velika vrata, sa većinskim udelom, ušao strani kapital 2003. godine.

Tako je prestižna osiguravajuća kompanija, CROATIA OSIGURANJE DD, postala vlasnik 99,78% osnovnog kapitala u Milenijum osiguranju ado.
Od 16.01.2017. godine CROATIA OSIGURANJE DD je vlasnik 100% osnovnog kapitala Milenijum osiguranja ado..

Time je, sa jedne strane, potvrđen prestiž i specifična težina „Milenijum osiguranja“, a sa druge strane njegova zavidna poslovna sigurnost, čime je, ta najbolja prepopruka i postojećim i budućim klijentima i saradnicima, dobila dodatnu snagu.

Danas „Milenijum osiguranje“ ima direkciju i prijemčivo sedište u centru Beograda. Ima razuđenu mrežu filijala, ekspozitura i zastupnika koji pokrivaju celu Srbiju. Ali, kao uvek, i danas ima i vredan kolektiv od trista stručnjaka, koji znaju šta je rad, ali i šta su plodovi takvog rada.