Info

Uputstvo za podnošenje zahteva za nadokandu štete putnicima agencije BLUE TRAVEL PLUS

MILENIJUM OSIGURANJE a.d.o., u želji da oštećenim licima, putnicima odnosno korisnicima garancije, omogući brzu i kvalitetnu uslugu, poziva sva oštećena lica agencije “BLUE TRAVEL PLUS” d.o.o. da svoje zahteve, sa dokaznom dokumentacijom:

– ugovor o turističkom putovanju,
– opšti uslovi putovanja,
– program putovanja,
– originalni računi,
– potvrde o plaćenim troškovima,
– kopija tekućeg računa i identifikacionog dokumenta;
– osiguravač zadržava pravo da zatraži i drugu neophodnu dokumentaciju,

dostave na imejl adresu: mios@milenijum-osiguranje.rs ili putem preporučene pošte na adresu: Bulevar Mihajla Pupina 10L, Novi Beograd.

U nastavku možete preuzeti sledeću dokumentaciju: